Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập cuối chương 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải SBT Toán 10 trang 22, 23, 24, 25, 26, 27 Kết nối tri thức tập 2

    Giải SBT Toán 10 trang 22, 23, 24, 25, 26, 27 Kết nối tri thức tập 2

    Bài 6.33, 6.34, 6,35 trang 22, bài 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41 trang 23, bài 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 trang 24, bài 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54 trang 25, bài 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 trang 26, bài 6.61, 6.62, 6.63 trang 27 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Các đường dưới đây, đường nào không là đồ thị hàm số? Đường Parabol trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?