Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập cuối chương VI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải SBT Toán 10 trang 48, 49, 50 Cánh Diều tập 2

    Giải SBT Toán 10 trang 48, 49, 50 Cánh Diều tập 2

    Giải bài 37, 38, 39 trang 48, bài 40, 41, 42, 43 trang 49, bài 44, 45, 46, 47, 48 trang 50 SBT Toán 10 Cánh Diều tập 2. Số quy tròn của số gần đúng 38,4753701 với độ chính xác 0,005 là. Gieo một xúc sắc hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố “Tích số chấm trong hai lần gieo là số chẵn” là: