Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 92,93 Sách bài tập SBT Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau 1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau

1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

A. bào tử.                                                    B. phân đôi.

C. sinh dưỡng.                                            D. hữu tính.

2.Sinh sản vồ tính là hình thức sinh sản

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

B. không có sự họp nhất giữa giao tử đực và cái.

C. bằng giao tử cái.

D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

3. Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là

A. giảm phản và thụ tinh.

B. nguyên phân và giảm phân.

C. kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong quá trình sinh sản

D. bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi

4. Thụ tinh là quá trình

A. hình thành giao tử đực và cái.

B. hợp nhất con đực và con cái.

C. hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái

D. hình thành con đực và con cái.

5.Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

A. toàn nâng.                                            B. phân hoá.

C. chuyên hoá.                                          D.cảm ứng.

6.Thụ phấn là quá trình

A. vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ.

B. hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng,

C. vận chuyển hạt phấn từ nhuỵ đến núm nhị.

D. hợp nhất hai nhân tinh trùng với một tế bào trứng

7.Hạt được hình thành từ

A. bầu nhuỵ.                                              B. bầu nhị.

C. noãn đã được thụ tinh.                           D. hạt phấn.

8.Hạt lúa thuộc loại

A. hạt có nôi nhũ.                                      B quả giả

C. hạt không nội nhũ.                                D. quả đơn tính.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

A

C

A

A

C

A

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan