Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 17,18,19,20,21,22,23,24,25 trang 78 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là A. Tre B. Lúa

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre                                         B. Lúa

C. Cau                                        D. Dừa

18. Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là

A. Tre                                        B. Lúa

C. Cau                                       D. Dừa

19. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. nồng độ sử dụng tối thích.

B. thoả mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

C. tính đối kháng Hỗ trợ giữa các phitôcrôm.

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

20. Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là

A. hàm lượng \(O_2\).                               B. tuổi của cây.

C. xuân hoá.                                        D. quang chu kì.

21. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

A. độ dài ngày.                                                B. tuổi cây.

C. quang chu kì.                                              D. nhiệt độ.

22.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào

A. độ dài ngày và đêm.                                      B. tuổi của cây.

C.độ dài ngày                                                    D. độ dài đêm.

23. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng, kích thước hoa.                       B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                            D. tăng chất lượng hoa.

24. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng hoa.                                          B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.                                             D. tăng chất lượng hoa.

25. Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là

A. nhập nội cây trồng

B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn

C. lai giống.

D. bố trí thời vụ.

ĐÁP ÁN

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

A

D

A

A

C

B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan