Bài tập trắc nghiệm 18,19,20,21,22,23 trang 22 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin A. năng lượng ánh sáng. B. H2O.

18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin

A. năng lượng ánh sáng.                              

B. \(H_2O\).

C. \(CO_2\).                                                  

D. ATP và NADPH.

19. Ti thể và lục lạp đều

A. tổng hợp ATP.                                  

B. khử NAD+ thành NADH

C. lấy electron từ \(H_2O\).                    

D. giải phóng \(O_2\).

20. Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi củaCO2cuối cùng sẽ có mặt ở

A. \(O_2\) thải ra.                                       B. glucôzơ.

C. \(O_2\) và glucôzơ.                               D. glucôzơ và \(H_2O\)

21. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

A. xanh lục và vàng.                            B. vàng và xanh tím.

C. xanh lơ và đỏ.                                D. da cam và đỏ.

E. đỏ và xanh tím.

22. Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ

A. \(H_2O\)                                    B. các chất khoáng,

C. \(CO_2\).                                   D.nitơ.

23. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 ?

A. Vì tận dụng được nồng độ \(CO_2\)

B. Vì nhu cầu nước thấp.

C. Vì tận dụng được ánh sáng cao.

D. Vì không có hô hấp sáng.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan