Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 109 SBT Sinh học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợp

Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợp

Bài 27. 

A. Cơ quan trả lời

B. Trung ương thần kinh

C. Hạch thần kinh sinh dưỡng.

Bài 28.

 

A. Nơron li tâm

B. Cơ quan trả lời

C. Nơron hướng tâm


Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 29.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hệ thần kinh vận động

2. Hệ thần kinh sinh dưỡng

 

 

A. điều hoà hoạt động của các

cơ quan dinh dưỡng và sinh sản

B. điều khiển hoạt động của các

cơ vân

1...

2...

 

 

 Bài 30.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

 

 

A. gồm vỏ chất xám nằm ngoài, chất trắng là các đường dẫn truyền.

B. gồm hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

C. gồm đồi thị và dưộri đồi thị. Các nhân xám ở vùng dưới đồi là chất xám.

1...

2...

3...

Bài 31:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

 

 

 

A. điểu khiển quá trình trao đổi chất và

điều hoà thân nhiệt.

B. điều hoà và phối hợp các hoạt động

phức tạp.

C. điều khiển hoạt động của các cơ

quan sinh dưỡng.

1...

2...

3...

 

 

 

Bài 32:


Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Bộ phận trung ương

A. Dây thần kinh

l...

2. Bộ phận ngoại biên

B. Hạch thần kinh

2...

 

C. Não (chất xám và chất trắng)

 

 

D. Tuỷ (chất xám và chất trắng)

 

Bài 33. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ó trông : 

Câu

Đúng

Sai

1. Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh bởi chất trắng.

2. Trụ não gồm chất trắng ở trong và chất xám ở ngoài.

3. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não.

4. Tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

 

 

 

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau

Bài 34.

Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

 

 

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

 

 

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

 

 

Nơron trước hạch có sợi trục dài

 

 

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

 

 

Nơron sau hạch có sợi trục dài

 

 

 

Bài 35.

Đặc điểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

 

 

Trả lời các kích thích bất kì

 

 

Mang tính bẩm sinh

 

 

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

 

 

Mang tính bền vững

 

 

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

 

 

Có tính chất di truyền

 

 

Không mang tính di truyền

 

 

Số lượng hạn chế

 

 

Số lượng không hạn chế

 

 

 
 

Lời giải: 

Bài 27

Bài 28

Bài 29

1

2

3

1

2

3

1

2

B

C

A

C

A

B

B

A

 

Bài 30

Bài 31

1

2

3

1

2

3

B

C

A

C

A

B

 

Bài 32

Bài 33

1

2

1

2

3

4

C, D

A,B

Đ

S

Đ

Đ

 

Bài 34. 


Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đôi giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

X

 

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

 

X

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

X

 

Nơron trước hạch có sợi trục dài

 

X

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

 

X

Nơron sau hạch có sợi trục dài

X

 

 

Bài 35 

Đăc đỉểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

 

X

Trả lời các kích thích bất kì

X

 

Mang tính bẩm sinh

 

X

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

X

 

Mang tính bển vững

 

X

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

X

 

Có tính chất di truyền

 

X

Không mang tính di truyền

X

 

Số lượng hạn chế

 

X

Số lượng không hạn chế

X

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan