Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 28, 29 trang 12 SBT Sinh học 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 28.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Màng sinh chất

2. Lưới nội chất

3. Ti thể

4. Bộ máy Gôngi

5. Ribôxôm

6. Nhân

A. Tổng hợp prôtêin.

B. Trung tâm năng lượng của tế bào.

C. Thu nhận, phân phối sản phẩm.

D. Vận chuyển các chất trong tế bào.

E. Thực hiện trao đổi chất giữa môi trường trong với tế bào.

G. Là nơi chứa thông tin di truyền

1…

2…

3…

4…

5…

6…

Bài 29:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

1. Cơ vân

2. Cơ trơn

3. Cơ tim

 

 

 

 

 

A. Là loại cơ mà trong chất tế bào không có

vân ngang.

B. Là cơ có vân ngang, tham gia cấu tạo cơ

quan của hệ tuần hoàn.

C. Là loại cơ có nhiều tơ cơ dày và tơ cơ

mảnh xếp xen kẽ nhau tạo thành vân

ngang, có thể quan sát được dưới kính

hiển vi.

 

1…

 

2…

 

3…

 

 

 

 

 

 
Lời giải:

Bài 28:
 

1

2

3

4

5

6

E

D

B

C

A

G

   Bài 29:                                                                                    

1

2

3

C

A

B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan