Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 40 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

7. Khi bạn hít vào, cơ hoành

7. Khi bạn hít vào, cơ hoành

A. dãn và nâng lên.                       B. dãn và hạ xuống.

C. co và nâng lên.                          D. co và hạ xuống.

E.không liên quan đến các cử động hô hấp.

8.Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bẽ mật ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở

A. con kiến.                         B. con cá voi.

C. con giun đất.                   D. con chim sẻ.

E.  con ruồi.

9. Xếp các câu trả lời theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi từ cao nhất đến thấp nhất) ?

A.Các mô tế bào, không khí thở vào, máu rời phổi đi.

B. Không khí thở vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào.

C. Máu rời phổi đi, không khí thở vào, các mô tế bào.

D. Không khí thở vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi.

E.Các mô tế bào, máu rời phổi đi, không khí thở vào.

10.Đối tượng có hệ tuần hoàn hở là

A. cá.                              B. khỉ.                                

C. chim.                           D. ếch.                                E. sứa.

11.Huyết áp cao nhất trong và máu chảy chậm nhất trona        

A.các tĩnh mạchcác mao mạch.

B.các động mạchcác mao mạch.

C.các tĩnh mạchcác động mạch.

D.các mao mạchcác động mạch.

E.các động mạchcác tĩnh mạch.

12.Điểm sai khác lớn nhất giữa hệ tim mạch người và hệ tim mạch cá là

A.  ở cá, máu được ôxi hoá khi qua nền mao mạch mang.

B. người có hai vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn,

C. các ngăn tim ở người gọi là các tâm nhĩ và tâm thất.

D.  người có vòng tuần hoàn kín, cá có hộ tuần hoàn hở. 

ĐÁP ÁN

7 8 9 10 11 12
D    C    B    E B B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan