Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 24 - Unit 9 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversati with your partner. Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

1. Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversati with your partner.
Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

A. What does that word mean?

B. How do you pronounce this?

C. Did I pronounce that correctly?

D. Sure, what do you want to know?

E. If you talk to your American friends every day, you'll improve quickly.

F. Do you understand?

 

Mary: Duong, do you like studying English?

Duong: I do like studying English, and I can read it well, but speaking can be difficult.

Mary: It's not that hard. (1) ____________
Duong: I have my book from class here. How do you s this word?do like studying English, and I can read it w< but speaking can be difficult.

Duong: Can I ask you a question?

Mary: (2) ____________

Mary: It's pronounced microwave.

Duong: Sorry, I don't understand. (3) ____________

Mary: A microwave is a type of oven that cooks or he< food very quickly using electromagnetic wav rather than heat. (4) ____________    

Duong: Yes, I think so. Can you say it again?

Mary: Microwave.

Duong: Microwave. (5)______________

Mary: Yes, that's right. That's very good.

Duong: Thank. And this word? (6)

Mary: That word is pronounced iron.

Duong: Thanks so much.

Key - Đáp án:

1.E            2. D          3. A               4. F              5. C                6. B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan