Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 34 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Use one of the expressions (A-H) to respond to each of the statements (1-8). Then practise the short conversations with a friend. Sử dụng các đáp án từ A-H để hoàn thành mỗi đoạn hội thoại. Thực hành với bạn bè.

1. Use one of the expressions (A-H) to respond to each of the statements (1-8). Then practise the short conversations with a friend.
Sử dụng các đáp án từ A-H để hoàn thành mỗi đoạn hội thoại. Thực hành với bạn bè.

Key - Đáp án:

1. C                2. F             3. A                 4. D                 5. E                    6. B                     7. H                      8. G

 

2. Rearrange the sentences to make a complete conversation. Then practise it with a friend. The firs one has been marked for you.

Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè. Câu đầu tiên đã được làm mẫu.

______ A. Your grandmother taught me. Cooking used to be one of the criteria for being a good wife.

______ B. I'm happy that life has changed.

______ C. Why so many ‘shoulds’, mum? Didn't a wife have any rights in the family?

___1__ D.  Mum, how can you cook these traditional dishes?

______ E. There are many. You should know how to sew and how to embroider. You should take care of every member in your husband's family. You should be obedient and submissive. When you talk, you should...

______ F. What are some of the other criteria?

______ G. Very few, dear. When you were married to a man, you had to obey the man as well as his family. You didn't have a voice in the decision making.

______ H. I am too.

--> The right order is:_______________

Key - Đáp án:

Thứ tự đúng là: D-A-F-E-C-G-B-H

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan