Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 101, 102 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 101, 102 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Luyện tập 7: Đọc nội dung trong SGK rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Luyện tập 1 trang 101 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Viết số gồm 4 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị.

b) Đọc số vừa viết.

Lời giải:

a) Viết số gồm 4 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị.

4 205 031

b) Đọc số vừa viết.

Bốn triệu hai trăm linh năm nghìn không trăm ba mươi mốt.

Luyện tập 2 trang 101 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đúng ghi , sai ghi 

a) Số lớn nhất có bảy chữ số là 1 000 000.  

b) 1 là số tự nhiên bé nhất.  

c) Trong dãy số tự nhiên, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.  

d) Làm tròn số 109 633 đến hàng nghìn thì được số 110 000.  

Lời giải:

a) Số lớn nhất có bảy chữ số là 1 000 000.  

b) 1 là số tự nhiên bé nhất.  

c) Trong dãy số tự nhiên, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.  

d) Làm tròn số 109 633 đến hàng nghìn thì được số 110 000.  

Giải thích

a) Sai vì số lớn nhất có bảy chữ số là 9 999 999. Số 1 000 000 là số bé nhất có bảy chữ số.

b) Sai vì số 0 là số tự nhiên bé nhất.

c) Đúng.

d) Đúng. Muốn làm tròn số 109 633 đến hàng nghìn thì ta phải xét chữ số hàng trăm là 6 mà 6 > 5 nên ta sẽ làm tròn lên.

Ta thêm 1 đơn vị vào 109 là 110 và thay các chữ số 6, 3, 3 bởi các chữ số 0. Ta được kết quả là 110 000.

Luyện tập 3 trang 101 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem hình tứ giác ABCD rồi viết vào chỗ chấm.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

.................................................................................................

c) Cặp cạnh song song với nhau là:

..................................................................................................

Lời giải:

a) Số đo các góc của hình tứ giác ABCD:

Góc đỉnh A: 90o;      Góc đỉnh B: 120o;

Góc đỉnh C: 60o;      Góc đỉnh D: 90o;

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

AB và AD; DA và DC

c) Cặp cạnh song song với nhau là:

AB và DC

Luyện tập 4 trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

• Năm 938 thuộc thế kỉ ........, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.

• Năm 981 thuộc thế kỉ ........, Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống.

• Năm 1288 thuộc thế kỉ ........, Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Mông – Nguyên.

Lời giải:

• Năm 938 thuộc thế kỉ X (thế kỉ mười), Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.

• Năm 981 thuộc thế kỉ X (thế kỉ mười), Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống.

• Năm 1288 thuộc thế kỉ XIII (thế kỉ mười ba), Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên.

Luyện tập 5 trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Điền số hoặc chữ giờ, phút, giây thích hợp vào chỗ chấm.

Vào sáng thứ Hai hằng tuần, chúng em được tham dự lễ chào cờ. Lễ chào cờ của trường em bắt đầu lúc 7 ........ 30 phút.

Trong buổi lễ này, chúng em hát Quốc ca trong 3 ........ 30 .........

Như vậy, chúng em đã hát Quốc ca trong ......... giây.

Lời giải:

Vào sáng thứ Hai hằng tuần, chúng em được tham dự lễ chào cờ. Lễ chào cờ của trường em bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Trong buổi lễ này, chúng em hát Quốc ca trong 3 phút 30 giây.

Như vậy, chúng em đã hát Quốc ca trong 210 giây.

Giải thích:

1 phút = 60 giây

3 phút = 60 × 3 = 180 giây

3 phút 30 giây = 180 giây + 30 giây = 210 giây

Luyện tập 6 trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) Người ta ước tính trên thế giới cứ mỗi phút trôi qua có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Như vậy, trong 1 giờ, trên thế giới

có khoảng ........ triệu chai nhựa được bán ra.

b) Ở Việt nam, mỗi phút có gần 2 tấn rác nhựa thải ra môi trường.

Trong 1 giờ, chúng ta đã thải ra môi trường gần ........ tấn rác thải nhựa.

Lời giải:

a) Người ta ước tính trên thế giới cứ mỗi phút trôi qua có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Như vậy, trong 1 giờ, trên thế giới

có khoảng 60 triệu chai nhựa được bán ra.

b) Ở Việt nam, mỗi phút có gần 2 tấn rác nhựa thải ra môi trường.

Trong 1 giờ, chúng ta đã thải ra môi trường gần 120 tấn rác thải nhựa.

Giải thích

a) Đổi 1 giờ = 60 phút

Như vậy, trong 1 giờ, trên thế giới có khoảng 60 triệu chai nhựa được bán ra.

b) Trong 60 phút chúng ta đã thải ra môi trường gần 2 × 60 = 120 tấn rác thải nhựa.

Trong 1 giờ, chúng ta đã thải ra môi trường gần 120 tấn rác thải nhựa.

Luyện tập 7 trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn là: ........ nghìn tấn hay ........ tấn.

b) Số lượng rác thải dùng để tái chế là: ........ nghìn tấn hay ......... tấn.

Lời giải:

a) Khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn là: 102 nghìn tấn hay 102 000 tấn.

b) Số lượng rác thải dùng để tái chế là: 57 nghìn tấn hay 57 000 tấn.

Giải thích:

a) Khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn là:

64 + 38 = 102 (nghìn tấn)

102 nghìn tấn = 102 000 tấn.

b) Số lượng rác thải dùng để tái chế là:

102 – 45 = 57 (nghìn tấn)

57 nghìn tấn = 57 000 tấn

Khám phá trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem hình ảnh trong SGK rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

• Làm 1 thùng rác như vậy cần ........ chai nhựa.

• Khối lớp Bốn dự định làm các thùng rác đó. Mỗi học sinh sẽ đóng góp 2 chai nhựa. Cần ....... học sinh tham gia đóng góp để vừa đủ số chai làm 7 thùng rác.

Lời giải:

Em điền như sau:

• Làm 1 thùng rác như vậy cần 40 chai nhựa.

• Khối lớp Bốn dự định làm các thùng rác đó. Mỗi học sinh sẽ đóng góp 2 chai nhựa. Cần 140 học sinh tham gia đóng góp

để vừa đủ số chai làm 7 thùng rác.

Giải thích

Em đếm số chai nhựa lớp bên trên được 20 chai.

Thùng rác có 2 lớp chai nhựa nên làm một thùng rác như vậy cần 20 × 2 = 40 chai nhựa.

Làm 7 thùng rác thì cần số chai nhựa là:

40 × 7 = 280 (chai nhựa)

Cần số học sinh tham gia đóng góp để làm 7 thùng rác là:

280 : 2 = 140 (học sinh)

Hoạt động thực tế trang 102 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Ngày 30/4/1975 là Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm đó thuộc thế kỉ ……….

Lời giải:

Năm 1975 thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan