Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 77 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

7 ⨯ 8                                       36 : 6

2 ⨯ 5                                       9 ⨯ 3

6 ⨯ 4                                       4 ⨯ 8

16 : 2                                      49 : 7

72 : 8                                      63 : 7

25 : 5                                      7 ⨯ 5

2. Đặt tính rồi tính :

42 ⨯ 6

203 ⨯ 4

836 : 2

948 : 7

3. Tính giá trị của biểu thức :

a. 12 ⨯ 4 : 2

b. 35 + 15 : 5

4. Một cửa hàng có 84kg muối, đã bán được \({1 \over 6}\) số muối đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ?

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.

Chu vi hình chữ nhật đó là :

A. 20cm

B. 28cm

C. 32cm

D. 40cm.

b. Đồng hồ chỉ :

A. 10 giờ 40 phút

B. 11 giờ 20 phút

C. 10 giờ 20 phút

D. 4 giờ 10 phút

Bài giải

1.

7 ⨯ 8 = 56                                    36 : 6 = 6

2 ⨯ 5 = 10                                    9 ⨯ 3 = 27

6 ⨯ 4 = 24                                    4 ⨯ 8 = 32

16 : 2 = 8                                     49 : 7 = 7

72 : 8 = 9                                     63 : 7 = 9

25 : 5 = 5                                     7 ⨯ 5 = 35

2. 

3.

a. 12 ⨯ 4 : 2 = 48 : 2

                        = 24

b. 35 + 15 : 5 = 35 + 3

                      = 38

4.

Tóm tắt

Bài giải

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam muối là :

84 : 6 = 14 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam muối là :

84 – 14 = 70 (kg)

Đáp số : 70kg

5.

a) Chọn đáp án D. 40cm

b) Chọn đáp án C. 10 giờ 20 phút.

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan