Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 69 phiếu

1. Tính

1. Tính :

a. 4 ⨯ 7 + 222

b. 40 : 5 + 405

c. 200 ⨯ 2 : 2

2. Tô màu \({1 \over 3}\) số con vịt :

3. Mỗi con thỏ có 2 cái tai và 4 cái chân. Hỏi 5 con thỏ có:

a. Bao nhiêu cái tai ?

b. Bao nhiêu cái chân ?

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình “cái mũ” :

5. Với các số 2, 4, 8 và dấu ⨯, :, =, em viết được phép tính đúng là :

Bài giải

1. a. 4 ⨯ 7 + 222 = 28 + 222

                            = 250

b. 40 : 5 + 405 = 8 + 405

                        = 413

c. 200 ⨯ 2 : 2 = 400 : 2

                       = 200

2.

3.

Bài giải

a. Số tai của 5 con thỏ có :

2 ⨯ 5 = 10 (tai)

b. Số chân của 5 con thỏ có :

4 ⨯ 5 = 20 (chân)

Đáp số : 10 tai thỏ

               20 chân thỏ

4. 

5.

2 ⨯ 4 = 8

4 ⨯ 2 = 8

8 : 2 = 4

8 : 4 = 2

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan