Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 40 phiếu

1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

a. 426 + 137

261 + 350

368 + 41

b. 533 – 204

617 – 471

590 – 76

c. 76 + 58

326 – 286

748 – 63

2. Tìm x ?

a. \(x \times 5 = 40\)

b. \(x:4 = 5\) 

c. x – 4 = 6

3. Tính :

a. 5 ⨯ 4 + 117

b. 200 : 2 – 75

4. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường ?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu :

Bài giải

1.

2.

a.

\(\eqalign{
& x \times 5 = 40 \cr
& x = 40:5 \cr
& x = 8 \cr} \)

b.                               

\(\eqalign{
& x:4 = 5 \cr
& x = 5 \times 4 \cr
& x = 20 \cr} \)

c.  

\(\eqalign{
& x - 4 = 6 \cr
& x = 6 + 4 \cr
& x = 10 \cr} \)

3. a. 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

                            = 137

b. 200 : 2 – 75 = 100 – 75

                        = 25

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là :

100 – 75 = 25 (m)

Đáp số : 25m

5. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan