Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

1. Tính

1. Tính :

14 ⨯ 2

23 ⨯ 3

43 ⨯ 2

20 ⨯ 4

11 ⨯ 6

2. Đặt tính rồi tính :

32 ⨯ 2

22 ⨯ 4

33 ⨯ 3

10 ⨯ 6

3. Mỗi tá khăn mặt có 12 chiếc. Hỏi 4 tá khăn như thế có bao nhiêu chiếc khăn mặt ?

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống :

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình bên (xem hình vẽ) :

Bài giải

1.

2.

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số khăn có trong 4 tá là :

12 ⨯ 4 = 48 (chiếc)

Đáp số : 48 chiếc.

4.

                                                                                      

5. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan