Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

1. Tính

1. Tính :

a. 326 + 135

417 + 206

208 + 444

622 + 169

555 + 407

b. 623 + 194

761 + 173

277 + 441

362 + 584

555 + 273

2. Đặt tính rồi tính :

615 + 207

326 + 80

417 + 263

156 + 472

3. Tính độ dài đường gấp khúc NOP :

4. Số ?

400cm + ….. cm = 800cm

….. cm + 200cm = 800cm

800cm + ….. cm = 800cm

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Bài giải

1.

2.

3.

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc NOP là :

215 + 205 = 420 (cm)

Đáp số : 420cm

4.

400cm + 400cm = 800cm

600cm + 200cm = 800cm

800cm + 0cm = 800cm

5.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan