Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 67 tập 1 kết nối tri thức. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cánh đồng bông của một gia đình ở bản Phùng trồng được một vụ mỗi năm và thu hoạch được 3 tạ bông một vụ. Vậy từ đầu năm 2009 đến hết năm 2023, cánh đồng bông đó thu hoạch được ..... tạ bông.

Bài 1 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

1 tuần = ….. giờ

6 giờ 5 phút = ..... phút

1 phút 45 giây = …... giây

6 tuần = ..... ngày

364 ngày = .....tuần

26 giờ = ..... ngày ..... giờ

Lời giải:

1 tuần = 168 giờ

6 giờ 5 phút = 365 phút

1 phút 45 giây = 105 giây

6 tuần = 42 ngày

364 ngày = 52 tuần

26 giờ = 1 ngày 2 giờ

Bài 2 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Hội thảo kỉ niệm 700 năm vùng đất Thuận Hoà được đặt tên (nay thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) tổ chức vào năm 2006. Vậy vùng đất Thuận Hoá được đặt tên vào năm .......... Năm đó thuộc thế kỉ .........

Lời giải:

Hội thảo kỉ niệm 700 năm vùng đất Thuận Hoá được đặt tên (nay thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) tổ chức vào năm 2006. Vậy vùng đất Thuận Hoá được đặt tên vào năm 2006 – 700 = 1306. Năm đó thuộc thế kỉ XIV

Bài 3 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Nối thời gian thích hợp với mỗi sự việc.

Lời giải:

Bài 4 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cánh đồng bông của một gia đình ở bản Phùng trồng được một vụ mỗi năm và thu hoạch được 3 tạ bông một vụ. Vậy từ đầu năm 2009 đến hết năm 2023, cánh đồng bông đó thu hoạch được ..... tạ bông.

Lời giải:

Cánh đồng bông của một gia đình ở bản Phùng trồng được một vụ mỗi năm và thu hoạch được 3 tạ bông một vụ. Vậy từ đầu năm 2009 đến hết năm 2023, cánh đồng bông đó thu hoạch được 75 tạ bông.

Bài 5 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Năm nhuận có 366 ngày, còn năm không nhuận có 365 ngày.

Trong ba năm 2024, 2025, 2026 chỉ có năm 2024 là năm nhuận. Tổng số ngày của ba năm đó là ......... ngày.

Lời giải:

Năm nhuận có 366 ngày, còn năm không nhuận có 365 ngày.

Trong ba năm 2024, 2025, 2026 chỉ có năm 2024 là năm nhuận. Tổng số ngày của ba năm đó là 1 096 ngày.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan