Câu 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 53 phiếu

1. Tính chu vi hình chữ nhật, biết

1. Tính chu vi hình chữ nhật, biết :

a. Chiều dài 45m, chiều rộng 25m.

b. Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm.

2. Một hồ nước hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó.

3. Một hình vuông có chu vi 140cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

4. Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm, chiều dài là 70cm. Tính :

a. Nửa chu vi hình chữ nhật ;

b. Chiều rộng hình chữ nhật.

Bài giải

1.

a. Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(45 + 25) ⨯ 2 = 140 (cm)

Đáp số : 140cm

b. Bài giải

5m = 50dm

Chu vi hình chữ nhật là :

(50 + 25) ⨯ 2 = 150 (dm)

Đáp số : 150dm

2.

Bài giải

Chu vi hồ nước là :

30 ⨯ 4 = 120 (m)

Đáp số : 120m

3.

Bài giải

Cạnh hình vuông là :

140 : 4 = 35 (cm)

Đáp số : 35cm

4.

a. Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

200 : 2 = 100 (cm)

Đáp số : 100cm

b. Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là :

100 – 70 = 30 (cm)

Đáp số : 30cm

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan