Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

3. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

4. Nối (theo mẫu) :

Bài giải

1.

2.

3.

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan