Câu 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

48 : 6                                                       6 : 6

24 : 6                                                       30 : 6

12 : 6                                                       60 : 6

42 : 6                                                       18 : 6

36 : 6                                                       18 : 3

54 : 6                                                       18 : 2

2. Viết số thích hợp vào ô trống :

3. Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc?

4. Tô màu \({1 \over 6}\) mỗi hình sau :

Bài giải

1.

48 : 6 = 8                                                 6 : 6 = 1

24 : 6 = 4                                                 30 : 6 = 5

12 : 6 = 2                                                 60 : 6 = 10

42 : 6 = 7                                                 18 : 6 = 3

36 : 6 = 6                                                 18 : 3 = 6

54 : 6 = 9                                                 18 : 2 = 9

2.

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số lít dầu có trong mỗi can là :

30 : 6 = 5 (lít)

Đáp số : 5 lít

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan