Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :

Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :

Câu 1. 

- Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.

- Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Trả lời:

- Càng xa xích đạo, sự chênh lệch độ dài ngắn của ngày và đêm càng cao.

Ngày 21-3, 23-9 thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm, bằng 12 giờ ở mọi nơi.

Câu 2

Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết : ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ.

Trả lời:

Vào các ngày 22-6 và 22-12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66° 33' Bắc và Nam có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Câu 3

Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 - 3 đến 23 - 9 ; từ 23 -9 đến 21 -3

Trả lời:

- Ở hai cực Bắc - Nam số ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ kéo dài trong 6 tháng (từ 21 - 3 đến 23 - 9 ; từ 23 - 9 đến 21 -3)

Câu 4

Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp với hình 9, hãy cho biết:

-     Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu.

-     Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

Trả lời:

- Số ngày ở cực Bắc tương ứng với 180 ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với 180 ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là 180 ngày. Số ngày ở cực Nam là 180 ngày.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan