Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.

Câu 1

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.

Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21-3 và 23 - 9. □

b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.  □

c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 - 12 và 22 - 6. □

d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc. □

Câu 2

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Từ 66°33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Đúng   □

Sai   □

Trả lời:

Câu 1 - d

Câu 2 - đúng

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Địa lí 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan