Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

21 : 7                                              63 : 7

14 : 7                                              56 : 7

7 : 7                                                49 : 7

28 : 7                                              70 : 7

35 : 7                                              60 : 6

42 : 7                                              50 : 5

2. Tính nhẩm :

7 ⨯ 2                                              7 ⨯ 6

2 ⨯ 7                                              6 ⨯ 7

14 : 7                                              42 : 7

14 : 2                                              42 : 6

7 ⨯ 4                                              7 ⨯ 3

4 ⨯ 7                                              3 ⨯ 7

28 : 7                                              21 : 7

28 : 4                                              21 : 3

3. Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?

4. Có 35l dầu chia vào các can, mỗi can có 7l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu ?

Bài giải

1.

21 : 7 = 3                                       63 : 7 = 9

14 : 7 = 2                                       56 : 7 = 8

7 : 7 = 1                                         49 : 7 = 7

28 : 7 = 4                                       70 : 7 = 10

35 : 7 = 5                                       60 : 6 = 10

42 : 7 = 6                                       50 : 5 = 10

2.

7 ⨯ 2 = 14                                      7 ⨯ 6 42

2 ⨯ 7 = 14                                      6 ⨯ 7 = 42

14 : 7 = 2                                       42 : 7 = 6

14 : 2 = 7                                       42 : 6 = 7

7 ⨯ 4 = 28                                      7 ⨯ 3 = 21

4 ⨯ 7 = 28                                      3 ⨯ 7 = 21

28 : 7 = 4                                       21 : 7 = 3

28 : 4 = 7                                       21 : 3 = 7

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số lít dầu có trong mỗi can là :

35 : 7 = 5 (l)

Đáp số : 5l

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số can dầu là :

35 : 7 = 5 (can)

Đáp số : 5 can.

  Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan