Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 114 phiếu

1. Số ?

1. Số ?

1hm = ….. m                                  1m = …….. cm

1hm = ….. dam                               1m = ….. dm

1dam = ….. m                                 1dm = …… cm

1km = ….. m                                   1cm = ….. mm

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : 2dam = 20m                          hm = 500m

6dam = ….. m                                  3hm = ….. m

8dam = ….. m                                  7hm = ….. m

4dam = ….. m                                  9hm = …..m

3. Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 9dam + 4dam = 13dam           18hm – 6hm = 12hm

6dam + 15dam                                 16hm – 9hm

52dam + 37dam                                76dam – 25dam

48hm + 23hm                                    63hm – 18hm

4. Một cuộn dây thừng dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

1.

1hm = 100 m                                    1m = 100 cm

1hm = 10 dam                                   1m = 10 dm

1dam = 10 m                                     1dm = 10 cm

1km = 1000 m                                   1cm = 10 mm

2.

Mẫu: 2dam = 20m                               hm = 500m

6dam = 60 m                                      3hm = 300 m

8dam = 80 m                                      7hm = 700 m

4dam = 40 m                                      9hm = 900 m

3.

Mẫu : 9dam + 4dam = 13dam              18hm – 6hm = 12hm

6dam + 15dam = 21dam                      16hm – 9hm = 7hm

52dam + 37dam = 89dam          76dam – 25dam = 51dam

48hm + 23hm = 71dam                         63hm – 18hm = 45hm

4. Tóm tắt

Bài giải

Cuộn dây ni lông dài là :

2 ⨯ 4 = 8 (dam)

8dam = 80m

Đáp số : 80m

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan