Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 295 phiếu

1. Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

1. Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

2. Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi \({1 \over 7}\) số dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ?

3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

4. Tính (theo mẫu) :

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

………………

……………….

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

………………

……………….

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

………………

……………….


Bài giải

1.

Bài giải

Hai lần người đó bán được số quả trứng là :

12 + 18 = 30 (quả)

Số quả trứng còn lại là :

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số : 20 quả

2.

Tóm tắt

Bài giải

Số lít dầu lấy ra là :

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

42 – 6 = 36 (l)

Đáp số : 36l

3.

Bài toán : Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Số con gà mái là :

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là :

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số : 70 con

4.

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

24 ⨯ 4 = 96

96 – 47 = 49

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

48 : 6 = 8

8 – 2 = 6

  Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan