Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 245 phiếu

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

 

 

 

 

 

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

\({1 \over 4}\) 

 

 

 

 

 

2. Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái ?

3. Một bến xe có 40 ô tô, sau đó có \({1 \over 8}\) số ô tô  rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô ?

4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

Hãy xếp thành hình sau :

Bài giải

1.

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

5

6

5

8

7

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 \({1 \over 4}\)

 \({1 \over 5}\)

\({1 \over 6}\) 

\({1 \over 5}\) 

 \({1 \over 8}\)

\({1 \over 7}\) 

 2.

Tóm tắt

Bài giải

Số gà mái là :

6 + 24 = 30 (con)

Gà mái gấp gà trống số lần là :

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số gà trống bằng \({1 \over 5}\) số gà mái.

Đáp số : \({1 \over 5}\)

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số ô tô rời bến là :

40 : 8 = 5 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là :

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số : 35 ô tô

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan