Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 141 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

9 ⨯ 1 = …

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

1 ⨯ 9 = …

2 ⨯ 9 = …

3 ⨯ 9 = …

4 ⨯ 9 = …

9 ⨯ 5 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

5 ⨯ 9 = …

6 ⨯ 9 = …

7 ⨯ 9 = …

8 ⨯ 9 = …

2. Tính :

a. 9 ⨯ 4 + 9

b. 9 ⨯ 6 + 9

c. 9 ⨯ 5 + 9

d. 9 ⨯ 7 + 9

3. Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn . Hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn ?

4. Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu) :

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

9 ⨯ 1 = 9

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

1 ⨯ 9 = 9

2 ⨯ 9 = 18

3 ⨯ 9 = 27

4 ⨯ 9 = 36

9 ⨯ 5 = 45

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 = 63

9 ⨯ 8 = 72

5 ⨯ 9 = 45

6 ⨯ 9 = 54

7 ⨯ 9 = 63

8 ⨯ 9 = 72

 2.

a. 9 ⨯ 4 + 9 = 36 + 9                  b. 9 ⨯ 6 + 9 = 54 + 9

                   = 45                                          = 63

c. 9 ⨯ 5 + 9 = 45 + 9                  d. 9 ⨯ 7 + 9 = 63 + 9

                  = 54                                           = 72

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn có trong 3 tổ còn lại là :

9 ⨯ 3 = 27 (bạn)

Số bạn có trong lớp 3E là :

8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số : 35 bạn

4.

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

28

49

14

42

56

63

21

35

70

8

8

32

56

16

48

64

72

24

40

80

9

9

36

63

18

54

72

81

27

45

90

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan