Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

1. Tính

1. Tính :

480 : 8

562 : 7

243 : 6

848 : 4

2. Số ?

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

 

 

 

 

Số dư

 

 

 

 

3. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Năm 2004 có 366 ngày. Hỏi năm 2004 gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Bài giải

1.

2.

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

7

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số tuần lễ và ngày của năm 2004 là :

366 : 7 = 52 (tuần) 2 ngày

Đáp số : 52 tuần, 2 ngày

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan