Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

102 ⨯ 4

118 ⨯ 5

351 ⨯ 2

291 ⨯ 3

2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

246 : 3

468 : 4

543 : 6

3. Quãng đường AB dài 125m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét ?

4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE :

Bài giải

1.


2.

3.

Bài giải

Quãng đường BC dài là :

125 ⨯ 4 = 500 (m)

Quãng đường AC dài là :

125 + 500 = 625 (m)

Đáp số : 625m

4.

Bài giải

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

AB + BC + CD + DE = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

Cách 2 :

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số : 16cm

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan