Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 216 phiếu

1. Tính giá trị của biểu thức

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 90 – (30 – 20)

90 – 30 – 20

b. 100 – (60 + 10)

100 – 60 + 10

c. 135 – (30 + 5)

135 – 30 – 5

d. 70 + (40 – 10)

70 + 40 – 10

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. (370 + 12) : 2

370 + 12 : 2

b. (231 – 100) ⨯ 2

231 – 100 ⨯ 2

c. 14 ⨯ 6 : 2

14 ⨯ (6 : 2)

d. 900 – 200 – 100

900 – (200 – 100)

3. Số ?

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

 

63 : (3 ⨯ 3)

 

48 : (8 : 2)

 

48 : 8 : 2

 

(50 + 5) : 5

 

(17 + 3) ⨯ 4

 

4. Có 88 bạn được chia đều thành 2 đội, mỗi đội xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ? (Giải bằng hai cách)

Bài giải

1.

a. 90 – (30 – 20) = 90 – 10

                            = 80

90 – 30 – 20 = 60 – 20

                     = 40

b. 100 – (60 + 10) = 100 – 70

                              = 30

100 – 60 + 10 = 40 + 10

                       = 50

c. 135 – (30 + 5) = 135 – 35

                            = 100

135 – 30 – 5 = 105 – 5

                     = 100

d. 70 + (40 – 10) = 70 + 30

                            = 100

70 + 40 – 10 = 110 – 10

                     = 100

2.

a. (370 + 12) : 2 = 382 : 2

                               = 191

370 + 12 : 2 = 370 + 6

                     = 376

b. (231 – 100) ⨯ 2 = 131 ⨯ 2

                               = 262

231 – 100 ⨯ 2 = 231 – 200

                        = 31

c. 14 ⨯ 6 : 2 = 84 : 2

                     = 42

14 ⨯ (6 : 2) = 14 ⨯ 3

                    = 42

d. 900 – 200 – 100 = 700 – 100

                               = 600

900 – (200 – 100) = 900 – 100

                              = 800

3.

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

4

63 : (3 ⨯ 3)

7

48 : (8 : 2)

12

48 : 8 : 2

12

(50 + 5) : 5

11

(17 + 3) ⨯ 4

80

 4.

Cách 1 :

Mỗi đội có số bạn là :

88 : 2 = 44 (bạn)

Mỗi hàng có số bạn là :

44 : 4 = 11 (bạn)

Đáp số : 11 bạn

Cách 2 :

Số hàng có trong hai đội là :

4 ⨯ 2 = 8 (hàng)

Số bạn xếp trong mỗi hàng là :

88 : 8 = 11 (bạn)

Đáp số : 11 bạn

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan