Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 266 phiếu

1. Tính giá trị của biểu thức

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 655 – 30 + 25

b. 876 + 23 – 300

c. 112 ⨯ 4 : 2

d. 884 : 2 : 2

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. 25 + 5 ⨯ 5

b. 160 – 48 : 4

c. 732 + 46 : 2

d. 974 – 52 ⨯ 3

3. Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó :

4. Người ta xếp 48 quả cam vào các hộp, mỗi hộp 4 quả. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 2 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng cam ? (Giải bằng hai cách)

Bài giải

1.

a. 655 – 30 + 25 = 625 + 25

                               = 650

b. 876 + 23 – 300 = 899 – 300

                             = 599

c. 112 ⨯ 4 : 2 = 448 : 2

                       = 224

d. 884 : 2 : 2 = 442 : 2

                     = 221

2.

a. 25 + 5 ⨯ 5 = 25 + 25

                          = 50

b. 160 – 48 : 4 = 160 – 12

                        = 148

c. 732 + 46 : 2 = 732 + 23

                         = 755

d. 974 – 52 ⨯ 3 = 974 – 156

                          = 818

3.

4.

Cách 1 :

Số hộp cam là :

48 : 4 = 12 (hộp)

Số thùng cam là :

12 : 2 = 6 (thùng)

Đáp số : 6 thùng

Cách 2:

Số quả mỗi thùng có là :

4 ⨯ 2 = 8 (quả)

Số thùng cam có là :

48 : 8 = 6 (thùng)

Đáp số : 6 thùng

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan