Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 104 phiếu

1. a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ

1.

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ :

b. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m.

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó.

3. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 15cm.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

A. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI

B. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI

C. Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI

Bài giải

1.

 a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

(17 + 11) ⨯ 2 = 56 (cm)

Đáp số : 56cm

b. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m là :

(15 + 10) ⨯ 2 = 50 (m)

Đáp số : 50m

2.

Bài giải

Chu vi thửa ruộng là :

(140 + 60) ⨯ 2 = 400 (m)

Đáp số : 400m

3.

Bài giải

3dm = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là :

(30 + 15) ⨯ 2 = 90 (cm)

Đáp số : 90cm

4.

A. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ nhật EGHI              Đ

B. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI       S

C. Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI        S

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan