Câu 1, 2, 3 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

1. Tính rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

1. Tính rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a. 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b. 261 – 100 = ….

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là …..

c. 22 ⨯ 3 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là …….

d. 84 : 2 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là ……..

2. Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) :

3. Viết số thích hợp vào ô trống :

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

a. 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b. 261 – 100 = 161

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là 161

c. 22 ⨯ 3 = 66

Giá trị của biểu thức 22 ⨯ 3 là 66

d. 84 : 2 = 42

Giá trị của biểu thức 84 : 2 là 42

2.

3.

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

30

120

155

197

21

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan