Câu 1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Sự giảm mạnh của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp nói lên điều gì ?

Cho bảng 16:

Bảng 16. CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: %)

Khu vực kinh tế

1990

1991

1995

1997

2000

2002

2010

Nông - lâm - ngư nghiệp

38,7

40,5

27,2

25,8

24,5

23,0

20,58

Công nghiệp - xây dựng

22,7

23,8

28,8

32,1

36,7

38,5

41,64

Dịch vụ

38,6

35,7

44,0

42,1

38,8

38,5

37,78

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

b) Sự giảm mạnh của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp nói lên điều gì?

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a) Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta qua các năm

b) Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan