Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Dựa vào bảng dưới đây, hãy :

Dựa vào bảng dưới đây, hãy :

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Lĩnh vực

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

a) Tính cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảng

b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2004.

Trả lời:

a) Xử lí số liệu:

 

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

54,99

56,88

55,17

53,61

55,45

Nhập khẩu

45,01

43,12

44,83

46,39

44,55

 

b) Vẽ biểu đồ miền:

Yêu cầu: Chính xác, đẹp

Có chú giải, tên biểu đồ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan