Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 79 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Cho bảng 11 SGK (bảng 14.3 trong SGK Nâng cao), hãy:

Hoạt động du lịch

Cho bảng 11 SGK (bảng 14.3 trong SGK Nâng cao), hãy :

a)  Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực.

b)  So sánh về số khách và chi tiêu của khách du lịch ở khu vực Đông Nam Á với khu vực Đông Á và khu vực Tây Nam Á.

c)  Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch phải chi tiêu hết bao nhiêu USD ở từng khu vực, rồi điền vào bảng sau :

Khu vực

Năm 2003

Tổng chi tiêu

(triệu USD)

Số khách

(Nghìn lượt người)

Bình quân

(USD/người)

Đông Á

 

 

 

Đông Nam Á

 

 

 

Tây Nam Á

 

 

 

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ hình cột theo hướng dẫn

b) So sánh về số khách và chi tiêu của khách du lịch ở khu vực Đông Nam Á với khu vực Đông Á và khu vực Tây Nam Á.

-       Về số khách du lịch: Số lượng khách du lịch quốc tế năm 2003 của Đông Nam Á chỉ ngang với Tây Nam Á và thấp hơn nhiều so với khu vực Đông Á. (số liệu chứng minh)

-       Về chi tiêu của khách: Số lượng khách du lịch quốc tế năm 2003 của Đông Nam Á chỉ ngang với Tây Nam Á và thấp hơn nhiều so với khu vực Đông Á. (số liệu chứng minh)

c)              Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch phải chi tiêu hết bao nhiêu USD ở từng khu vực:

Khu vực

Năm 2003

Tổng chi tiêu

(triệu USD)

Số khách

(Nghìn lượt người)

Bình quân

(USD/ lượt người)

Đông Á

70594

67230

1050

Đông Nam Á

18356

38468

477

Tây Nam Á

18419

41394

445

Nhận xét:

Bình quân chi tiêu của du khách cao nhất là ở Đông Á và gấp hơn 2 lần so với Đông Nam Á và Tây Nam Á.

Trình độ dịch vụ và các sản phẩm du lịch của khu vực Đông Nam Á thấp, còn nhiều hạn chế.

Tây Nam Á du lịch chưa thực sự phát triển là do chiến tranh, nạn khủng bố, mất ổn định về chính trị. Đông Nam Á là khu vực giàu tiềm năng nhưng sản phẩm du lịch còn hạn chế, những năm gần đây có sự bất ổn về chính trị.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan