Câu 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hoàn thành bảng dưới đây:

a)   Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2010

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diên tích

Nghìn ha

3945,9

7489,4

%

-

100

Sản lượng

Triệu tấn

21,6

40,0

%

-

100

b)    Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c)    Nêu ý nghĩa việc sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng:

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diên tích

Nghìn ha

3945,9

7489,4

%

52.7

100

Sản lượng

Triệu tấn

21,6

40,0

%

54

100

b) Biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Ý nghĩa:

Việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa chiến lược quan trọng hàng đầu trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta.

Giữ vừnơ diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long là cơ sở để đảm bảo vùng này tiếp tục là vùng xuất khẩu gạo hàng đầu ở nước ta.

 Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan