Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 6 Trang 57 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Circle the correct word.

Circle the correct word. (Khoanh/ gạch chân vào chữ đúng)

a) You shouldn't eat quick/Quickly?) It's not good for your health. (Bạn không nên ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

b) Could we have some quick/quickly words with you? (Chúng tôi có thể nói chuyện nhanh với bạn được không)

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams. (Hoa thì đang học rất chăm chỉ cho bài kiểm tr của cô ấy)

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. (Nam trả lời rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe anh ấy rõ)

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly. (Nhanh lên, Ba. bạn luôn chậm chạp)

f) All the classrooms were bad/badly painted. (Tất cả các lớp học được sơn ất xấu)

g) We feel very happy/happily today. (Chúng tôi cảm thấy vui ngày hôm nay)

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day. (Liz nói rất hay về ngày làm việc của cô ấy)

Đáp án

b) Could we have some quick/quickly words with you?

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. 

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly.

f) All the classrooms were bad/badly painted.

g) We feel very happy/happily today. 

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan