Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 7 Trang 67 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences.

Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences. 

(Sử dụng "and" , 'but", "because" và "so" để kết nối các nửa câu ở cột A và B với nhau. Bạn có thể viết nhiều hơn 6 câu)

A

B

1. Ann studied every subject very hard ... (Ann hoọc các môn rất chăm chỉ)

2. Hoa was offered a vacation in Singapore ... (Hoa được nhận được 1 công việc Singapore)

3. Quynh could go to upper- secondary school without taking the entrance examination ... (Quynh có thể đi trường cấp 3 mà không cần thi)

4. Van Anh was very good at Vietnamese in grade 8 ... (Van Anh rất giỏi Tiếng Việt hồi học lớp 8)

5. Mai tried her best... (Mai cố hết sức mình ..)

6. Trang worked hard on Vietnamese (Trang làm việc chăm chỉ với Tiếng Việt)

a)... she was not happy with her results (Cô ấy không vui với kết quả của mình)

b)... she is not interested in the subject in grade 9 (Cô ấy không quan tâm môn hoc hồi lớp 9)

c)... she won her school's Best Student Prize this year (Cô ấy chiến thắng giải học sinh  xuất sắc nhất của trường)

d)... her parents did not let her go to the beach with them (bố mẹ ông không cho cô ấy đi biển với họ)

e)... her teacher of Vietnamese was very happy (giáo viên Tiếng Việt của cô ấy rất vui)

f)... she failed the final exam last year (Cô ấy trượt kì thi chung kết năm ngoái)

Đáp án

1 - b (but)             1 - c (so)           2 - c (because)

3 - c (because)      4 - b (but)         4 - e (so)

5 - a (but)               5 -f (but)           6 - e (and)

6 - f (but)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan