Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 7 Trang 68 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

What do these people do? Match each word with its definition. Write full sentences

What do these people do? Match each word with its definition. Write full sentences.

( Những người này làm nghề gì ? Nối mỗi từ với định nghĩa của nó. Viết câu đầy đủ)

a) electrician (thợ sửa điện)

b) plumber (Thợ ống nước)

c) goldsmith (thợ kim hoàn)

d) carpenter (thợ mộc)

e) locksmith (thợ khóa)

f) bricklayer (thợ nề)

1. a person who makes and repairs locks ( người làm và sửa khóa)

2. a person who has skills in building with bricks ( người có kĩ năng xây dừng với gạch)

3. a person whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry 

( người mà nghề nghiệp của họ là cài đặt, duy trì, sửa, hoặc điều hành thiết bị điện và công tắc điện)

4. a person who installs and repairs water pipes ( người cài đặt và sửa ống nước)

5. a person who makes and repairs articles of gold ( người làm và sửa kim hoàn)

6. a skilled worker who makes, finishes, and repairs wooden objects and pieces of furniture ( người có kỹ sảo làm, hoàn thành và sửa vật gỗ và dụng cụ)

Đáp án

1 - e:   A locksmith is a person who makes and repairs locks.

2 - f:    A bricklayer is a person who has skills in building with bricks.

3 - a:    An electrician is a person whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry.

4 - b:    A plumber is a person who installs and repairs water pipes.

5 - c:    A goldsmith is a person who makes and repairs articles of gold.

6 - d:   A carpenter is a skilled worker who makes, finishes, and repairs wooden objects and pieces of furniture.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan