Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Điền vào bảng sau những hệ quả của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

Điền vào bảng sau những hệ quả của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

TOÀN CẦU HÓA VÀ KHU VỰC HÓA KINH TẾ

Hệ quả

Toàn cầu hoá kinh tế

Khu vực hoá

Tích cực

 

 

Tiêu cực

 

 

Trả lời:

Hệ quả

Toàn cầu hoá kinh tế

Khu vực hoá

Tích cực

-      Thúc đẩy sản xuất phát triển tăng trưởng kinh tế toàn cầu

-      Đẩy nhanh đầu tư

-      Tăng cường sự hợp tác quốc tế

 

 

-    Tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

-    Tăng cường tự do thưuơng mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực cũng như các khu vực khác với nhau.

-    Góp phần bảo vệ lợi ích của các nước thành viên.

-    Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường của các quốc gia.

-    Tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn.

-    Tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

Tiêu cực

-  Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

-  Làm nảy sinh tình trạng phá sản, thất nghiệp trầm trọng

-   Các quốc gia dễ bị phụ thuộc

-   Vấn đề quyền lực của các quốc gia

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan