Câu 2 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nối các ý cột A với các y cột B

Nối các ý cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới việc đảm bảo lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng 

A (tỉ lệ gia tăng dân số)

B (việc đảm bảo lương thực của vùng)

Tỉ lệ gia tăng dân số giảm

a) Dân số của vùng sẽ giảm đi.

b) Bình quân lương thực/đầu người sẽ tăng lên.

c) Là điều kiện thuận lợi để tăng bình quân lương thực/đầu người.

d) Nếu sản xuất lương thực của vùng ngày càng tăng thì việc đảm bảo lương thực của vùng ngày càng vững chắc.

Trả lời:

Nối ý ở cột A với các ý - c - d - ở cột B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan