Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Vùng

Ngành

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nuôi trồng

97,122

77,850

Khai thác

252,678

684,974

a)   Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b)   Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

-   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp..................lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

-   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng.................% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

a)Biểu đồ sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

b)

-   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1, 2 lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

-   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 0,37% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan