Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

-  Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23 550 km , chiếm.............. % so vói cả nước.

-  Dân số của vùng là 10 939 200 người, chiếm................... % so với cả nước.

- Nhưng tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt............% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ....... % năm 2002.

b) Ghi chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào □ kết luận sau:

□ Điều đó cho thấy khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ là khu vực kinh tế đa dạng và năng động.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống:

- Diện tích chiếm 7% so với cả nước

- Dân số chiếm 12% so với cả nước

- Tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 33,1%/2002, số hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ 30,3%/2002 so với cả nước.

b) Ghi Đ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan