Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 1 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.

2. On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.

( Vào ngày nào những nước dưới đây trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ? Nối các quốc gia với đúng thời gian của nó và viết  thành1 câu hoàn chỉnh)

Example: (Ví dụ)

a) Brunei Darussalam -B) 8 January 1984

a) Brunei Darussalam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 January 1984.

(Brunei trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 1 năm 1984)

 

Countries

(Quốc gia)

 

Date of becoming an ASEAN member

(Ngày trở thành thành viên của ASEAN)

a)

Brunei Darussalam

A)

8 August 1967

b)

Kingdom of Cambodia

B)

8 January 1984

c)

Republic of Indonesia

C)

28 July 1995

d)

Federation of Malaysia

D)

23 July 1997

e)

Union of Myanmar

E)

30 April 1999

f)

Lao People’s Democratic Republic

 

g)

Republic of the Philippines

h)

Republic of Singapore

i)

Kingdom of Thailand

j)

Socialist Republic of Viet Nam

Answer:

a)  - B                                                 

b)  - E.  Kingdom of Cambodia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 30 April 1999.

(Vương quốc Campuchia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 30 tháng 4 năm 1999.)

c) - A. Republic of Indonesia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.                 

( Indonesia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

d) - A. Federation of Malaysia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.  

(Malaysia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

e)  - D. Union of Myanmar became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 23 July 1997.

(Myanmar trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 7 năm 1997.)            

f) - D. Lao People’s Democratic Republic became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 23 July 1997.

(Lào trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 7 năm 1997.) 

g) - A. Republic of the Philippines became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967. 

(Philipin trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

h) - A. Republic of Singapore became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

(Singapo trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

 i)  - A. Kingdom of Thailand became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

(Thái Lan trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

 j) - C. Socialist Republic of Viet Nam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 28 July 1995.

(Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 28 tháng 7 năm 1995.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan