Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 1 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questions

You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questiion.

( Bạn đang nói chuyện với một người bạn, người vừa mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Hỏi cô ấy/ anh ấy về nó. Viết câu hỏi của bạn)

a) (where/ go?) 

Where did you go? (bạn đã đi đâu)

b) How long / stay there? (Ở đó bao lâu)

c) (what/ weather like?) ( Thời tiết như thế nào)

d) (what/ visit? ( Đi thăm cái gì)

e) (what/ see?) (Nhìn thấy những gì)

f) (speak English/ all the time?) (luôn nói tiếng anh )

g) (watch/ TV?) (xem ti vi)

h) (make/ new friends?) (kết bạn)

i) (like/ food?) (yêu thích đồ ăn)

j) (what/ like most?) ( Tích cái gì nhất)

Đáp án

a) Where did you go? ( Bạn đã đi đâu)

b) How long did you stay there? (Bạn đã ở đó bao lâu)

c) What was the weather like? ( Thời tiết thì như thế nào)

d) What did you visit? ( Bạn đã đi thăm gì)

e) What did you see? (Bạn đã nhìn thấy cái gì)

f) Did you speak English all the time? (Bạn có luôn nói tiếng anh không)

g) Did you watch TV? (Bạn có xem ti vi không )

h) Did you make any new friends? (Bạn có kết bạn với một vài người không )

i) Did you like the food? (Bạn có thích đồ ăn không )

j) What did you like most? (Bạn thích cái gì nhất)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan