Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ bên dưới trong hộp và sự thể hiện dưới mỗi bức tranh để viết 9 câu có thật)

Example : g) I hate watching video.

hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike

Gợi ý: sau các động từ (hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike) học sinh chú ý sử dạng V-ing của động từ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan