Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.

( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ bên dưới trong hộp và sự thể hiện dưới mỗi bức tranh để viết 9 câu có thật)

Example : g) I hate watching video.

hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike

Gợi ý: sau các động từ (hate, like, love, enjoy, be interested in, dislike) học sinh chú ý sử dạng V-ing của động từ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan