Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Hoàn thành bảng dưới đây:

Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Nhân tố

Ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bô sinh vật

Ví dụ

Khí hậu

Nhiệt độ

 

 

Nước và độ ẩm không khí

 

 

Ánh sáng

 

 

 
Giải:
 

Nhân tố

Ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật

Ví dụ

Khí

hậu

Nhiệt

độ

Mỗi loài sinh vật thích hợp với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp thì sinh vật phát triển mạnh..

Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C.

Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C.

Nước và độ ẩm không khí

 

Nơi có điều kiện thuận lợi về nước và độ ẩm thì sinh vật phát triển mạnh, ngược lại nơi nào khô hạn thì sinh vật kém phát triển.

Vùng nhiệt đới ẩm sinh vật phát triển mạnh.

Tại các hoang mạc sinh vật kém phát triển.

Ánh

sáng

Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh nên có tác động đến sự phát triển và phân bố của chúng.

Cây ưa sáng có lá nhỏ phiến lá dày và màu xanh nhạt hơn sao với cây ưa bóng lá to hơn( tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ), phiến lá mỏng hơn, màu xanh đậm hơn.

Cây ưa sáng: dương xỉ, phong lan, rong, rêu,

Cây ưa bóng:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan