Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 -2010

Cho bảng số liệu dưới đây:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, THỜI KÌ 1985 - 2010

(Đơn vị: nghìn người)

Năm

1985

1990

1995

2000

2003

2005

2010

Sô dân thành thi

11 360,0

12 880,3

14 938,1

18771,9

20869,5

22332,0

26515,9

Số dân nông thôn

48524,0

53138,7

57057,4

58905,5

59742,4

60060,1

60416,6

Em hãy:

a)    Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 -2010

b)   Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 - 2010.

Trả lời:

a)

- Xử lí số liệu có bảng sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA THỜI KÌ 1985 - 2010

(Đơn vị:%)

Năm 1985 1990 1995 2000 2003 2005 2010
Sô dân thành thị 19.0 19.5 20.7 24.2 25.9 27.1 30.5
Số dân nông thôn 81.0 80.5 79.3 75.8 74.1 72.9 69.5

Biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 -2010

b) Nhận xét:

- Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta thời kì 1985 - 2011 có sự thay đổi theo xu hướng tăng tỉ lệ dân thành thị, tỉ lệ dân nồng thôn ngày càng giảm (dẫn chứng).

- Điều đó chứng tỏ quá trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan