Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

1. Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động.

2. Là vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên (đặc biệt là dầu khí trên thềm lục địa)

3. Là vùng có khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng.

4. Đông Nam Bộ có thể coi là một "Vùng công nghiệp trọng điểm" có tác dụng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chung trong cả nước.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào tát cả các ô

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan